Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte-+=
Intranet Steun ons Lid worden

De vereniging maakt zich sterk voor:

Lotgenotencontact

Er worden in Nederland bijeenkomsten georganiseerd waar patiënten en belangstellenden met elkaar kunnen praten en ervaringen kunnen delen. Ook worden er themabijeenkomsten gehouden waar artsen, fysio-ergotherapeuten of deskundigen op het gebied van WMO/handicap lezingen geven.

Informatievoorziening

Er zijn veel brochures, boekjes en folders. Op beurzen en gezondheidsmarkten is de vereniging vaak aanwezig met een informatiestand. De Landelijke Telefoondienst is bereikbaar voor vragen, gesprek en informatie op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur tel: 013-4554951

Belangenbehartiging

De vereniging werkt, om de belangen van chronisch zieken en gehandicapten te behartigen, nauw samen met Ieder(in) voorheen de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NP/CF) en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem. Maar ook andere organisaties of instanties worden benaderd als het belang van de CRPS-patiënten moet worden behartigd.

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek

We werken goed en vaak samen met onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te laten plaatsvinden dat nodig is om CRPS beter te begrijpen of te behandelen.

Back To Top