Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte-+=
Intranet Steun ons Lid worden

Alle werkzaamheden binnen de vereniging worden gedaan door vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben of zelf CRPS of kennen iemand met CRPS in hun naaste omgeving.

Het organigram van de vereniging ziet er als volgt uit:

Het beleid van de vereniging is erop gericht om haar doelstellingen te realiseren. Daarvoor heeft de vereniging een actieprogramma.

Uitgaande van de mogelijkheden en faciliteiten ziet het actieprogramma van de vereniging er als volgt uit.

Actieprogramma van de vereniging

 • Zij geeft voorlichting over het ziektebeeld door de verspreiding van informatiemateriaal en het geven van voorlichting door de voorlichters van de werkgroep voorlichting en extern aangetrokken deskundigen.
 • Zij geeft vier maal per jaar een verenigingsblad uit en hoopt “de Nieuwsbrief” middels adverteerders te kunnen laten uitgroeien tot een professioneel verenigingsmagazine.
 • Zij houdt eenmaal per jaar een landelijke contactdag voor de leden.
 • Eenmaal per jaar wordt in de maand april of mei een Algemene Ledenvergadering belegd.
 • Eenmaal per jaar vergadert het landelijk bestuur met de adviesraden, die zich aan de Vereniging hebben verbonden ter advisering van de Vereniging en haar leden.
 • Eenmaal per jaar vergadert het landelijk bestuur met de provinciale besturen en Landelijke Activiteitengroep ter afstemming van de landelijke en provinciale activiteiten. Eenmaal per jaar met het gehele kader.
 • Zij onderhoudt contacten met andere gehandicaptenorganisaties.
 • Zij stimuleert het onderlinge contact tussen patiënten met CRPS door m.b.v. subsidie de deskundigheidsbevordering in de provinciale afdelingen te bevorderen middels hulp van deskundigen. (zie werkgroepen).
 • Zij zoekt gepaste wegen voor publiciteit over CRPS via de media;
 • Zij is aanwezig bij manifestaties, themadagen enz. indien deze bijeenkomsten van belang zijn voor de vereniging en haar leden;
 • Zij vraagt projectsubsidies en fondsen aan ter verbreding van de financiële middelen van de vereniging.
 • Zij werft actief donateurs ter verbreding van de financiële middelen van de vereniging.
 • Zij stimuleert en bevordert het wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en behandeling en zoekt naar wegen om hiervoor financiële ondersteuning te krijgen.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen

In verband met de ANBI-regeling 2014 zijn verenigingen verplicht meer openbaarheid te geven over samenstelling bestuur, beleid, jaarverslag en financieel jaarverslag. U treft die informatie hier onder aan:

Beleid 2024
Jaarverslag 2023
Jaarrekening 2023

ANBI/RSIN nummer
Fiscaalnummer: 804069694

Privacybeleid
Verenigingen zijn verplicht een privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens kenbaar te maken.
Privacybeleid

Back To Top