Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte-+=
Intranet Steun ons Lid worden

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 5.000 mensen de diagnose CRPS. Een groot aantal van deze patiënten geneest binnen enkele maanden. Voor de overige patiënten betekent CRPS: leren leven met vaak moeilijk te behandelen chronische pijn, met lichte tot ernstige beperkingen of invaliditeit.

Lidmaatschap

Via onderstaand formulier kunt u lid worden van de vereniging. U kunt het formulier printen, invullen en opsturen naar het postadres van de vereniging of online invullen en versturen.

Bij aanmelding als lid of donateur zijn we, op grond van de privacywet, verplicht uw toestemming te vragen voor verwerking van uw persoonsgegevens. Dit staat op het aanmeldingsformulier vermeld.

Wanneer u lid wordt, ontvangt u een pakket met de brochure ‘Een onbegrepen aandoening’, de EBRO Richtlijn CRPS-1 patiënten versie, de statuten van de vereniging, een SOS-kaart, de Nieuwsbrief en algemene informatie.

De contributie via automatische incasso bedraagt:

  • Leden € 25,00 per jaar
  • Gezinslidmaatschap € 30,00 per jaar
  • Donateur, minimaal bedrag € 15,00 per jaar
  • Via factuur meerkosten € 0,75 per lidmaatschap of donatie

Vergoeding lidmaatschap

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de contributie van een patiëntenvereniging voor één of meerdere jaren.

U kunt een schriftelijk bewijs van de contributiebetaling aanvragen bij het secretariaat van de vereniging. Vermeldt u in die aanvraag dan svp het lidmaatschapsnummer en het jaar waarop de contributie betrekking heeft.

Back To Top