Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte-+=
Intranet Steun ons Lid worden

Oproep deelname voor een onderzoek naar het effect van pijneducatie op pijnbeleving en psychosociaal functioneren bij patiënten met CRPS die een neurostimulator hebben.

 

In de behandeling van pijn speelt pijneducatie de laatste jaren een steeds grotere rol. Uit vele onderzoeken is gebleken dat wanneer pijneducatie wordt gegeven aan patiënten met pijn:
– dat de kennis en het functioneren verbetert
– het invaliditeit en niet gewenste psychosociale factoren vermindert
– dat het bewegen verbetert
– dat deze groep minder gebruik maakt van de gezondheidszorg
(Louw et al. 2016)

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar het effect van pijneducatie specifiek bij patiënten met CRPS. Vanuit het Erasmus MC heb ik de mogelijkheid gekregen om dit te gaan onderzoeken. Pijneducatie heeft als doel dat mensen beter begrijpen wat er met hen aan de hand is zodat zij nieuwe wegen durven te gaan onderzoeken om hun pijn meer de baas te worden.
De verwachting is dat de deelnemers aan het onderzoek na een jaar minder pijn ervaren, en dat zij zowel mentaal als fysiek vooruitgang hebben geboekt.

In het onderzoek worden twee groepen met elkaar vergeleken: de interventiegroep en de controlegroep. De interventiegroep neemt deel aan het pijneducatie programma. Dit houdt in dat zij twee keer een ochtend (in groepsverband) pijneducatie krijgt, bij voorkeur met hun naaste. Tijdens deze ochtenden worden (‘pijn’)biologie, CRPS, de Protectometer en Therapeutisch bewegen behandeld. Vervolgens vinden er na 1, 3 en 6 maanden persoonlijke  begeleidingsgesprekken plaats, en na 12 maanden een evaluatiegesprek. Deze vinden allen plaats in het Erasmus MC. De reiskosten worden vergoed.
Verder worden zij verzocht om vragenlijsten in te vullen bij de start van het onderzoek, en na 1, 3 ,6 en 12 maanden.

De controlegroep hoeft alleen de vragenlijsten in te vullen, op dezelfde momenten als hierboven beschreven. De computer ‘beslist’ wie er in welke groep terecht komt. De patiënten die in de controlegroep terecht komen, krijgen na een jaar ook de mogelijkheid om het pijneducatie programma te volgen.

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor dit onderzoek.
Het is belangrijk dat de deelnemers de diagnose CRPS hebben, een gemiddelde NRS(pijn)score van 5 of hoger, dat men niet eerder een pijneducatieprogramma heeft gevolgd, en dat men een neurostimulator heeft.

Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te doen aan dit onderzoek, dan zou ik u willen vragen  om contact met uw pijnbehandelaar op te nemen, zodat deze u naar mij door kan verwijzen. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Marloes van Gent door te mailen naar: m.l.vangent@erasmusmc.nl

Back To Top