Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte-+=
Intranet Steun ons Lid worden
De Kenniswerkplaats Zingeving heeft een vragenlijst opgesteld over ervaringen van zin, krachtbronnen en belemmeringen. Daarnaast inventariseren ze de behoeften rondom zingeving in de behandeling door fysio- en ergotherapeuten.
De vragenlijst bestaat uit twee delen en gaat over zingeving. Zingeving gaat over wat van waarde of betekenis is in uw leven of wat het doel is van uw leven. Wat geeft u zin, wat geeft u kracht of energie? Waarvoor komt u uw bed uit? Wat is belangrijk bij het omgaan met tegenslagen in uw leven? Dat is waar zingeving over gaat.
De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om zorgverleners beter te scholen, zodat zij meer oog krijgen voor de onderwerpen die u belangrijk vindt. Door deze vragenlijst in te vullen helpt u ons meer inzicht te krijgen in hoe uw fysiotherapeut aandacht kan hebben voor wat voor u van waarde en betekenis is in het leven.
Lees meer over de Kenniswerkplaats Zingeving en het onderzoek: https://www.kenniswerkplaatszingeving.nl/
Kenniswerkplaats Zingeving heeft als doel om de kennis van Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis te ontwikkelen en samen te brengen. Mensen van praktijkorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen werken samen om dit te bereiken, binnen verschillende deelprojecten.
Back To Top