Ga naar hoofdinhoud
Lettergrootte-+=
Intranet Steun ons Lid worden

Een onderzoek naar de behandeling van chronische neuropathische pijn. Helpt u mee?

Het Centre for Human Drug Research (CHDR) en het LUMC in Leiden, doen in samenwerking een onderzoek naar de pijnstillende effecten van cannabisolie bij patiënten met chronische neuropathische pijn. Veel patiënten met chronische neuropathische pijn gebruiken medicinale cannabis als pijnstiller. Uit de medische praktijk en eerder onderzoek weten we dat medicinale cannabis helpt bij sommige, maar lang niet alle patiënten met chronische neuropathische pijn. Het is nog niet bekend waardoor het komt dat sommige patiënten meer baat hebben bij medicinale cannabis, en anderen minder. Als we beter kunnen begrijpen waar het verschil zit, kunnen we mogelijk gerichter patiënten behandelen.

Wie kunnen deelnemen?

Voor dit onderzoek zoeken wij mannen en vrouwen vanaf 18 jaar, met verschillende achterliggende oorzaken van chronische neuropathische pijn.

Wat is het doel van het onderzoek?

In deze studie gaan we onderzoeken hoe goed cannabisolie met THC helpt tegen chronische neuropathische pijn en andere klachten die er vaak mee gepaard gaan. Het achterliggende doel is om erachter te komen welke groepen patiënten met chronische neuropathische pijn het meeste baat hebben van behandeling met cannabisolie met THC, zodat deze in de toekomst beter geholpen kunnen worden. In dit onderzoek vergelijken we de werking van cannabisolie met THC met de werking van een placebo-olie. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’.

Wat wordt er van u verwacht?

Deelname aan het onderzoek duurt in totaal ongeveer 4 maanden. Voordat u begint met deelname aan het onderzoek, wordt er een medische keuring verricht om te beoordelen of u geschikt bent voor het onderzoek, en veilig kunt deelnemen. Er zullen testen worden gedaan waarin wij uw pijn ervaring meten. Wij zullen uw medische voorgeschiedenis, de precieze aard van de klachten en persoonlijkheids- en andere kenmerken in kaart brengen. Daarna kijken we hoe groot het pijnstillend effect van de cannabisolie is op de klachten. Tijdens het onderzoek krijgt u één onderzoeksperiode cannabisolie toegediend, en één periode een placebo. U krijgt de medicatie mee naar huis, om zelf thuis dagelijks in te nemen. Op de eerste en de laatste dag van beide onderzoeksperiodes komt u voor een controle bezoek op het LUMC of het CHDR, dit is dus in totaal 4 keer. Verder dient u tijdens het onderzoek dagelijks een digitaal dagboek in te vullen.

De reiskosten die u maakt voor het onderzoek worden vergoed (€0,23 per km).

Interesse in deelname?

Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie? Kijk dan op Proefpersoon.nl/pijn. Alvorens u besluit om deel te nemen, wordt u eerst voorgelicht. Heeft u naar aanleiding van deze oproep nog vragen? Dan staan wij u graag te woord. Wij zijn bereikbaar via e-mailadres recruit@chdr.nl of telefonisch via 071-524 64 64 (op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur).

Het CHDR verricht sinds 1987 hoogwaardig geneesmiddelenonderzoek met nieuwe en bestaande geneesmiddelen bij patiënten en gezonde vrijwilligers. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en vinden plaats conform de internationale regelgeving en volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Back To Top